Let's go for it!

You can now place your order with a 12% discount.

tancar
menu 2.5
Delivery service
meer weten

Levering op een thuisadres of op een afhaalpunt


Waarde van
de bestelling
Standaard verzending
7 Dagen
Express verzending
3 Dagen
Meer dan  € 24,00 GRATIS GRATIS
Tussen €15 en  € 24,00 GRATIS € 6,99
Minder dan  €15  € 4,99 € 11,98

 

My account
Delivery service

Levering op een thuisadres of op een afhaalpunt


Waarde van
de bestelling
Standaard verzending
7 Dagen
Express verzending
3 Dagen
Meer dan  € 24,00 GRATIS GRATIS
Tussen €15 en  € 24,00 GRATIS € 6,99
Minder dan  €15  € 4,99 € 11,98

 

altJij hebt toegevoegd1product(en)
Bekijk winkelwagen

Gebruiksvoorwaarden

Eigendom van de website  De domeinnaam www.stikets.be is geregistreerd op naam van The Stikets Company, S.L., met btw-nr. B65303349 en vestigingsadres Passeig Jacint Verdaguer 132, planta 2 entrada, Carrer de Santa Joaquima de Vedruna, 24, 08700 Igualada (Barcelona) Spanje. Telefoon +34 931 228 558 en e-mail help@stikets.be. Registratiegegevens van de onderneming: ingeschreven in het handelsregister van Barcelona Boek 41931, Folio 81, Blad B396091, Inschrijving 1.


 

Gebruiksvoorwaarden

1.- Middels voorliggende gebruiksvoorwaarden reguleert The Stikets Company, S.L., de toegang tot deze website en de hierop ter beschikking gestelde informatie ten behoeve van zijn klanten en overige gebruikers van het netwerk.

2.- Het gebruik van deze website impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van de voorliggende gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

3.- Het gebruik van de website, alsmede van de informatie die deze bevat, is in principe gratis, onverminderd het feit dat deze omstandigheid kan veranderen, in welk geval The Stikets Company, S.L. gehouden is de nieuwe gebruiksvoorwaarden zo snel mogelijk op de website te publiceren.

4.- De gebruiker verplicht zich er toe de website noch de hierop aangeboden informatie te gebruiken voor de realisatie van activiteiten die in strijd zijn met de wet, de moraal, de openbare orde, en in het algemeen, van de website gebruik te maken overeenkomstig de voorliggende gebruiksvoorwaarden. Zowel de toegang als de informatie zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die handelt, zonder dat Stikets Company, S.L. verantwoordelijk kan worden gesteld voor de eventuele schade die kan voortvloeien uit deze toegang of het gebruik van de informatie buiten zijn wil.

5.- The Stikets Company, S.L. is niet verantwoordelijk voor fouten bij de toegang tot de website of zijn inhoud, waarbij de grootst mogelijke inspanning wordt verricht om te zorgen dat dergelijke fouten zich niet voordoen.

The Stikets Company, S.L. behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn webpagina's tijdelijk en zonder noodzaak van een waarschuwing vooraf op te schorten, vanwege de eventuele noodzaak tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, reparaties, updates of verbetering van deze webpagina's.

6.- Alle inhoud van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevensbestanden, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van The Stikets Company, S.L. en wordt beschermd door de nationale of internationale bepalingen voor intellectueel en industrieel eigendom.

De merken, labels, onderscheidende tekens of logo's van The Stikets Company, S.L. die voorkomen op de website zijn eigendom van The Stikets Company, S.L. Dit is eveneens van toepassing op de domeinnaam www.stikets.be

Alle teksten, grafische tekeningen, video's of audiogeheugen in eigendom van The Stikets Company, S.L., mogen niet worden herzien, gekopieerd, gewijzigd, verveelvoudigd, aangepast of vertaald door de gebruiker of derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Stikets Company, S.L., tenzij anders is aangegeven.

Ongeautoriseerd gebruik van de informatie op deze website, alsmede schending van de rechten van intellectueel of industrieel eigendom, zal leiden tot de wettelijk vastgestelde aansprakelijkheden.

7.- Plaatsing van welke hyperlink dan ook vanaf een webpagina van derden op webpagina's van de website van The Stikets Company, S.L., is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de op de website van The Stikets Company, S.L. aangeboden diensten is niet toegestaan.
 • De website noch de diensten van The Stikets Company, S.L. ondersteunen deep-links, noch is het toegestaan hierop een browser of border environment te creëren.
 • Er mag geen foutieve, onnauwkeurige of onjuiste informatie over de pagina's van de website van The Stikets Company, S.L. en zijn diensten worden vermeld, en in het bijzonder, met uitzondering van de tekens die onderdeel vormen van de betreffende hyperlink naar de website van The Stikets Company, S.L., mag geen enkel merk, handelsnaam, bedrijfsembleem, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die eigendom zijn van The Stikets Company, S.L., worden opgenomen.
 • In geen geval is The Stikets Company, S.L. verantwoordelijk voor de inhoud of die diensten die aan het publiek worden aangeboden op de website van waaraf de hyperlink wordt gerealiseerd, noch voor de informatie of uitingen die deze website bevat.
 • Elke hyperlink naar de website van The Stikets Company, S.L. wordt geplaatst op de hoofdpagina.

8.- Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • A. Recht op informatie

  Dit gegevensbeschermingsbeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de service van de website www.stikets.be en de rest van Stikets 'websites die The Stikets Company, SL beschikbaar stelt aan internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in hun diensten en inhoud in In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeert Stikets Company, SL, eigenaar van de website, de gebruiker van deze site over het bestaan van een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens gecreëerd door The Stikets Company, SL en onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 • B. Doel

  De gegevens van geregistreerde gebruikers via de formulieren die voor dit doel op de website zijn ingeschakeld, worden verzameld door The Stikets Company, SL, om het aanbieden van diensten die The Stikets Company, SL, via deze site biedt, te vergemakkelijken. Web. In het geval van gegevens die worden verkregen via co-brandingpromoties of voorbeeldproducten, kunnen de records worden gedeeld met het samenwerkingsbedrijf van de promotiecampagne.

  De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt door The Stikets Company, S.L. volgens de volgende doelen:

  • Beheer uw contactaanvragen met The Stikets Company, S.L. via de daarvoor voorziene kanalen op de Website van The Stikets Company, S.L.
  • Beheer aankopen gedaan in het kader van de website, inclusief het beheer van de betaling en de kwijtschelding van de bestelling.
  • Beheer het abonnement op de nieuwsbrief, gemaakt via het kanaal op de website van The Stikets Company, S.L.
  • Voer gegevensrapporten uit over het gebruik van de website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.
  • Beheer het verzenden van tevredenheidsenquêtes op basis van de aankoop van het product of de service van The Stikets Company, S.L. om dag na dag de ervaring van onze klanten te verbeteren.
  • Analyseer uw gegevens om gebruikersprofielen te maken die toelaten om in detail de producten te definiëren die van belang kunnen zijn.

  De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de gebruiker zijn intrekking verzoekt aan The Stikets Company, S.L., waarbij hij zijn toestemming bestrijdt of intrekt.

 • C. Verplicht of facultatief karakter van de door de gebruiker verstrekte informatie en nauwkeurigheid van de gegevens

  De verplichte velden, gewoonlijk gemarkeerd met een asterisk (*) in het registratieformulier dat moet worden ingevuld door de gebruiker, zijn strikt noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen, omdat het vrijwillig is om gegevens op te nemen in de resterende velden. De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan The Stikets Company, S.L. Ze zijn waar en zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar elke wijziging ervan.

 • D. Toestemming van de gebruiker

  Het verzenden van persoonlijke gegevens door het gebruik van elektronische formulieren van The Stikets Company, S.L. of e-mails, impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de afzender voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die zijn opgenomen in de diensten en producten met betrekking tot de doeleinden van de websites van The Stikets Company, SL, evenals voor het verzenden van elektronische communicatiemiddelen met informatie gerelateerd aan bij The Stikets Company, SL, en zijn initiatieven.

 • E. Welke gebruikersgegevens gaat The Stikets Company SL behandelen?

  The Stikets Company, S.L. zal omgaan met de volgende categorieën gegevens:

  • Identificatiegegevens: naam, voornamen, nationaal identiteitsbewijs of identiteitsnummer van buitenlander en afbeelding.
  • Contactinformatie: adres, vaste lijn, mobiele telefoon, e-mailadres.
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken: geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit
  • Bankgegevens: rekeningnummer, eigenaar, SEPA-mandaat.
  • Andere gegevens: gegevens verstrekt door de belanghebbende partijen in de open velden van de formulieren op de website
  • Navigatiegegevens.

  In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij / zij zijn toestemming te hebben en verbindt hij zich ertoe de informatie in het Privacybeleid over te dragen aan de belanghebbende, eigenaar van de gegevens, die The Stikets Company, S.L. van enige verantwoordelijkheid in dit verband. The Stikets Company, S.L. kan de nodige verificaties uitvoeren om dit feit te verifiëren, door de nodige zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen die overeenstemmen met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

  Een van de doelen waarvoor The Stikets Company, S.L. behandelt de persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, om hen elektronische communicatie te sturen met informatie over goederen, diensten, aanbiedingen, evenementen of relevant nieuws voor gebruikers. Telkens wanneer een communicatie van dit type wordt gemaakt, zal deze uitsluitend en uitsluitend worden gericht aan die Gebruikers die niet eerder hun weigering hebben geuit om ze te ontvangen.

  Voor het uitvoeren van het vorige werk, The Stikets Company, S.L. U kunt de gegevens analyseren die zijn verkregen door de entiteiten en websites van The Stikets Company, S.L. groep, om gebruikersprofielen te maken waarmee u in meer detail de producten kunt definiëren die voor u van belang kunnen zijn.

  Indien de gebruiker commerciële of promotionele communicatie van The Stikets Company, SL wenst te ontvangen, kan hij de annulering van de dienst aanvragen door op de koppeling te klikken die voor dergelijke doeleinden is ingeschakeld in de tekst van dergelijke commerciële communicatie of door een e-mail te sturen naar de volgende e-mailadres: help@stikets.be.

 • F. Wat is de legitimiteit van de behandeling van uw gegevens?

  De verwerking van gegevens voor de verwerving van producten via de website is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele relatie tussen de gebruiker en The Stikets Company, S.L.

  De verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, met betrekking tot goederen en diensten van The Stikets Company, S.L. en analoge diensten voor haar klanten, zullen gebaseerd zijn op het legitieme belang erkend door de regels wanneer de gebruiker goederen en / of diensten heeft gekocht van The Stikets Company, SL. Ingeval er geen dergelijke contractuele relatie is, zal de gegevensverwerking gebaseerd zijn op de toestemming van de gebruiker verzameld in de geldende regelgeving.

  De behandeling voor de bovengenoemde doeleinden zal altijd worden gedaan met de voorafgaande toestemming van de gebruiker of op basis van het bovengenoemde legitieme belang en zal noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen. Ook als u uw toestemming voor een van de behandelingen intrekt, zal dit niet van invloed zijn op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.

  Om een dergelijke toestemming in te trekken, kan de Gebruiker contact opnemen met The Stikets Company, S.L. via de volgende kanalen: per brief gericht aan The Stikets Company, S.L. naar het adres Passeig Jacint Verdaguer 132, planta 2 entrada, Carrer de Santa Joaquima de Vedruna, 24, 08700 Igualada (Barcelona) Spanje of door te klikken op de automatische downloadlink beschikbaar in elke commerciële communicatie verzonden door The Stikets Company, S.L. of per e-mail naar help@stikets.be

 • G. Met welke ontvangers worden de gegevens van de gebruiker gedeeld?

  De gegevens van de gebruiker kunnen worden gecommuniceerd naar:

  • Bedrijven en websites van The Stikets Company, S.L., uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.
  • Bedrijven en websites van The Stikets Company, S.L. voor het verzenden van commerciële communicatie over de producten en diensten aangeboden door de bedrijven die het vormen, op voorwaarde dat de Gebruiker ermee heeft ingestemd.
  • Overheidsbesturen en bevoegde nationale en / of Europese autoriteiten, in de gevallen waarin de wet voorziet.

  Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor de entiteit The Stikets Company, S.L. en door leveranciers van The Stikets Company, S.L. en samenwerkende bedrijven van cobranding, waarbij genoemde toegang noodzakelijk is voor de adequate naleving van de wettelijke verplichtingen en / of de eerder aangegeven doeleinden. Deze providers zullen uw gegevens niet verwerken voor hun eigen doeleinden die niet eerder zijn gerapporteerd door The Stikets Company, S.L.

  De ontvangers die in dit deel worden vermeld, kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in het laatste geval met naar behoren gelegitimeerde internationale gegevensoverdrachten.

 • H. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

  De gebruiker:

  • Garandeert dat het langer is dan achttien (18) jaar en dat de gegevens aan The Stikets Company, S.L. Ze zijn waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gecommuniceerde gegevens en zal hij de verstrekte informatie tijdig bewaren, op een manier die beantwoordt aan hun werkelijke situatie.
  • Garandeert dat u derden hebt geïnformeerd over degenen die uw gegevens, indien aanwezig, van de aspecten in dit document verstrekken. Het garandeert ook dat u uw toestemming hebt verkregen om uw gegevens aan The Stikets Company, S.L. voor de aangegeven doeleinden.
  • Is verantwoordelijk voor onjuiste of onjuiste informatie die wordt verstrekt via de website en voor directe of indirecte schade die hierdoor The Stikets Company, S.L. of aan derden.
  • Door het voorbeeld te accepteren, bevestigt de gebruiker dat hij toestemming heeft om de afbeeldingen te reproduceren en doet dit op eigen risico. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen van derden te reproduceren.
 • I. Nieuwsbrief en elektronische communicatie

  The Stikets Company, SL, kan gebruikers die dit eerder hebben geautoriseerd beschikbaar stellen via het daartoe ingerichte inschrijvingsformulier, de service voor het verzenden van een nieuwsbrief met het meest relevante nieuws, nieuws en informatie van de website. Ook kan de gebruiker zich afmelden of de abonnementsgegevens aanpassen aan het bovengenoemde bulletin via het interactieve formulier dat is opgenomen op de website. Evenzo deelt The Stikets Company, S.L., mee dat het commerciële communicatie langs elektronische weg zal verzenden met informatie over andere producten, diensten en evenementen die van belang kunnen zijn voor de gebruikers van de website wanneer zij dit uitdrukkelijk vragen. De toestemming kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken.

 • J. Gebruik van de chatfunctie "Klantenservice"

  Een van de mogelijkheden die wij u bieden, is de chat met de klantenservice, zodat onze service voor u nog aangenamer is. Via deze chat heb je de mogelijkheid om te raadplegen voordat je op onze website koopt. Het hele chatproces wordt volledig anoniem afgehandeld, zonder dat uw naam of andere persoonlijke informatie wordt weergegeven. Om de kwaliteit van onze klantenservice in de chat voortdurend te verbeteren, registreren we deze geschiedenis voor analyse- en verbeteringsdoelen, op een volledig anonieme manier. Deze records worden verwijderd nadat ze zijn geëvalueerd.

 • K. Beveiliging

  The Stikets Company, SL, handhaaft de beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens overeenkomstig Koninklijk Besluit 994/1999 van 11 juni, met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen van geautomatiseerde bestanden die persoonlijke gegevens bevatten, en heeft alle technische middelen tot uw beschikking gesteld om vermijd het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens die door de gebruiker via de website worden verstrekt, onverminderd om u te informeren dat beveiligingsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn. De Stikets Company, SL, verbindt zich ertoe om te voldoen aan de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidseisen met betrekking tot de persoonsgegevens in het geautomatiseerde bestand in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en om hen een veilige behandeling te bieden bij internationale overdrachten en gegevensoverdrachten die , in voorkomend geval, kan voorkomen.

 • L. Cookies en IP's

  De cookies laten The Stikets Company, SL, gegevens verzamelen voor statistische doeleinden, zoals: datum van het eerste bezoek, aantal keren bezocht, datum van het laatste bezoek, URL en domein waarvan het afkomstig is, ontdekkingsreiziger gebruikt en resolutie van het scherm. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe cookies te kennen, blokkeren of verwijderen uit uw browser.

 • M. Spamming

  The Stikets Company, S.L., gebruikt geen "spamming" -technieken en verwerkt alleen de gegevens die de gebruiker verzendt via de elektronische formulieren die op deze website of e-mails zijn ingeschakeld. De verwerking van persoonlijke gegevens, evenals het verzenden van commerciële communicatie op elektronische wijze, is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • N. Recht om zich te verzetten, gegevens te corrigeren en bij te werken

  De gebruiker kan een brief sturen naar The Stikets Company, SL, naar het adres dat is aangegeven in de kop van dit beleid, of door een e-mail te sturen naar het adres help@stikets.be, te allen tijde een fotokopie van hun identiteitsbewijs bij te voegen en gratis:

  • Introduceer de verleende toestemmingen.
  • Krijg een bevestiging over of in The Stikets Company, S.L. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verwerkt.
  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
  • Corrigeer onnauwkeurige of onvolledige gegevens.
  • Verzoek om de verwijdering van uw gegevens wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld.
  • Verkrijgen van The Stikets Company, S.L. de beperking van de gegevensverwerking wanneer is voldaan aan een van de voorwaarden in de gegevensbeschermingsvoorschriften.
  • Zorg voor menselijke tussenkomst, om uw mening te uiten en om de geautomatiseerde beslissingen van The Stikets Company, S.L., aan te vechten.
  • Vraag de draagbaarheid van uw gegevens aan.
  • Neem contact op met The Stikets Company, S.L. via het volgende adres: help@stikets.be
  • Dien een claim in met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer de geïnteresseerde partij The Stikets Company, S.L. heeft de rechten geschonden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

  De gebruiker heeft het recht op toegang tot deze informatie, om deze te corrigeren als de informatie onjuist is en om zich uit te schrijven van de diensten van The Stikets Company, S.L. Deze rechten kunnen effectief worden gemaakt door de configuratie van de webpagina zelf. In geval van problemen voor de effectieve realisatie online en voor elke vorm van twijfel of controverse met betrekking tot ons privacybeleid voor gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: help@stikets.be.

9.- Intrekkingsbeleid. Bij Stikets streven we ernaar om hoogwaardige gepersonaliseerde producten aan te bieden die aan uw behoeften voldoen. Hoewel gepersonaliseerde producten uniek zijn, biedt Stikets u uitzonderlijk de mogelijkheid om deze te retourneren. Ons klantenserviceteam staat klaar om u hierbij te helpen. U heeft een termijn van 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de bestelling. Nadat de retourzending is ontvangen en gecontroleerd, wordt het bedrag binnen 10 werkdagen terugbetaald via dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. Stikets is niet verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. Vul het formulier in op deze pagina.

10.- Stikets behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, annuleren of niet te accepteren

11.- Stikets behoudt zich het recht voor om in de volgende situaties een bestelling te weigeren, een bestelling te annuleren of een bevestigde bestelling niet te accepteren door middel van een schriftelijke of telefonische mededeling aan u, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten anders dan de terugbetaling van het van u ontvangen bedrag in verband met de geannuleerde Overeenkomst.

12. Stikets biedt twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum van de labels. Dit zijn producten die reageren op warmte en het verstrijken van de tijd, dus claims worden na deze periode niet meer geaccepteerd. Het wordt aanbevolen om de etiketten op een droge plaats en bij kamertemperatuur te bewaren voor een goede bewaring. Alle materialen die worden gebruikt om de labels te maken, zijn van de hoogste kwaliteit..

De garantieprocedure kan worden gestart in het geval dat het defect NIET wordt veroorzaakt door:

 • Ongeval of nalatigheid
 • Onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud
 • Wijzigingen aangebracht zonder toestemming van Stikets
 • Normale achteruitgang of natuurlijke slijtage

Als er daarentegen een fout of defect wordt ontdekt in het productie- of verzendingsproces, wordt het product binnen de garantieperiode vervangen of betaald. In dit geval kunt u contact opnemen met help@stikets.be en de volgende informatie verstrekken:

 • Naam waaronder de bestelling is geplaatst
 • Bestelnummer
 • Gedetailleerde beschrijving
 • Foto's waarop het defect te zien is


 

Copyright

The Stikets Company, S.L. is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp en de inhoud van de website www.stikets.be

De onderneming The Stikets Company, S.L. is eigenaar van de industriële eigendomsrechten met betrekking tot zijn producten en diensten en specifiek welke betrekking hebben op de geregistreerde merken.

Tevredenheid gegarandeerd
4.57/5.00 Uitstekend
Gebaseerd op 485 meningen

Krijg 15% korting
bij je eerste bestelling

Kunnen we je helpen?
Contacta por whatsapp
Contacta por whatsapp
Titol del popup modal
Visite.....